ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.Π.Ε.Λ.

 

 Πρόεδρος: Σγός (ΤΤΗ) Θωμάς Ντιντιός
 Αντιπρόεδρος: Σμιας (ΟΧΕΚ) Ιωάννης Στεργιούλης
 Γενικός Γραμματέας: Αλχίας (ΠΒ) Αλέξανδρος Πράπας
 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Ανθστης (ΕΑΦμΣ) Ιωάννης Ξανθοπούλος
 Ταμία: Σμιας (ΟΑΣΤΥ) Πέτρος Μπαρμπέρης
 Μέλος: Λγός (ΔΒ)  Απόστολος Βλαστουδάκης  
 Μέλος: Τχης (ΔΒ) Πέτρος Μούστος