ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.Π.Ε.Λ.

 

 Πρόεδρος: Σγός (ΤΤΗ) Θωμάς Ντιντιός
 Αντιπρόεδρος: Σμιας (ΟΧΕΚ) Ιωάννης Στεργιούλης
 Γενικός Γραμματέας: Ανθστής (ΕΑΦμΣ) Ιωάννης Ξανθόπουλος
 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Τχης (ΔΒ) Πέτρος Μούστος
 Ταμία: Σμιας (ΟΑΣΤΥ) Πέτρος Μπαρμπέρης
 Μέλος: Λγός (ΔΒ) Απόστολος Βλαστουδάκης  
 Μέλος: Ασμίας (ΕΜΜΜ) Σωτήριος Ντέλλας