Η ΕΣΠΕΛ   συμμετείχε στην επιτυχημένη ημερίδα της ΠΟΜΕΣ  στη Θεσσαλονίκη, με μια ομαδική κίνηση που συζητήθηκε αρκετά.
Συνεχίζουμε όλοι μαζί σαν μια μεγάλη παρέα  !!!