Slider

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

(Ε.Σ.Π.Ε.Λ.)

 

ΠΡΟΣ : ΑΔΦ Λάρισας                                                                     Αρ. Πρωτ.164/2021

            ΠΟΜΕΝΣ                                                                            Λάρισα, 13 Μαρ 2021

            Κ. Βουλευτές Ν. Λάρισας

ΚΟΙΝ :  Δκτή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ

            Μέλη ΕΣΠΕΛ

            ΜΜΕ

ΘΕΜΑ: Βαθμολογική Εξέλιξη Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων (Υπηρεσίας Γραφείου – Ελαφράς Υπηρεσίας)

ΣΧΕΤ.:  α. Ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α’/06.09.1996)

            β. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α’/24.09.2010)

 

              Αξιότιμε κ. Αρχηγέ

1. Σας αναφέρουμε ότι, με το άρθρο 23 του (β) σχετικού, δημιουργήθηκαν Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων απόφοιτοι ΑΣΣΥ δύο ταχυτήτων: αυτοί που νόσησαν πριν την δημοσίευση του Ν.3883/2010 και αυτοί που νόσησαν μετά τη δημοσίευση του Ν.3883/2010.

2. Τα στελέχη λοιπόν που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι εντάχθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν.3883/2010, στην κατηγορία των Ειδικών Καταστάσεων Υπηρεσίας Γραφείου (ΥΓ) ή Ελαφράς Υπηρεσίας (ΕΥ), προάγονται στον καταληκτικό βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, ενώ τα στελέχη οι οποίοι εντάχθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Ν.3883/2010, στην κατηγορία των Ειδικών Καταστάσεων, προάγονται στον καταληκτικό βαθμό του Λοχαγού (ΥΓ) ή Υπολοχαγού (ΕΥ).

3. Η τροποποίηση αυτή οδηγεί σε στρεβλές καταστάσεις ανισότητας και εκ πλαγίου καταστρατήγηση της ιεραρχίας. Πιο συγκεκριμένα, ένας Υπαξιωματικός (απόφοιτος ΑΣΣΥ) που κρίθηκε ΥΓ-ΕΥ, πριν τη δημοσίευση του νόμου (23.09.2010), θα προαχθεί κανονικά μέχρι το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και κάποια στιγμή στην εξέλιξη του θα γίνει αρχαιότερος και πιθανώς άμεσος προϊστάμενος ενός Υπολοχαγού ή ενός Λοχαγού (απόφοιτου ΑΣΣΥ), που μεταφέρθηκε στις ειδικές καταστάσεις (ΥΓ-ΕΥ), μετά την 23.09.2010, με τον πρώτο να έχει είτε την ίδια ημερομηνία κατάταξης, είτε ακόμα και λιγότερα χρόνια υπηρεσίας (νεότερος δηλαδή).

4. Επιπλέον των παραπάνω, ο άδικος Ν.3883/2010, δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα και αδικίες μετά την ένταξη των ένστολων στο ενιαίο μισθολόγιο το οποίο ισχύει από το 2017. Συγκεκριμένα, με το νέο ενιαίο μισθολόγιο δεν υφίσταται η προσθήκη «πρόσθετων» μισθολογικών κλιμακίων που να επιλύουν το πρόβλημα της ομαλής μισθολογικής εξέλιξης των στελεχών ειδικών καταστάσεων (ΥΓ-ΕΥ), με αποτέλεσμα να καθηλώνουν τους βασικούς μισθούς σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού (Υπολοχαγού). Έτσι λοιπόν τα στελέχη που εντάχθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Ν.3883/2010 (23 Σεπ 2010), «τιμωρούνται» τώρα και μισθολογικά, με λιγότερο μισθό και αργότερα όταν αποστρατευθούν με λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα τους, από τους συναδέλφους που πρόλαβαν (μεταφορικά) και εντάχθηκαν πριν την δημοσίευση του Ν.3883/2010.

5. Εκ των ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα, ότι στην περίπτωση των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, και δη όσων μεταπίπτουν σε αυτές εξαιτίας προβλήματος υγείας μετά την 23.09.2010 συντρέχει μια προφανής αδικία. Δεν αρκεί ότι τα εν λόγω στελέχη, χωρίς δική τους ευθύνη, ταλαιπωρήθηκαν από κάποια ασθένεια, αλλά ενώ κρίνονται ικανοί για άσκηση πλήρων καθηκόντων γραφείου - καθόλα αναγκαίων και απαραίτητων για την υπηρεσία- εντούτοις «τιμωρούνται τρόπον τινά, ευρισκόμενοι να μειονεκτούν όχι μόνον έναντι των υγιών συναδέλφων τους, αλλά και έναντι όσων ασθένησαν πριν από αυτούς και σε κάθε περίπτωση πριν τη δημοσίευση του Ν. 3883/2010. Πρόκειται για την επιβολή μιας ανισότητας και μιας αδικίας σοβαρής που αφενός προσκρούει στα συνταγματικά δικαιώματα της ίσης μεταχείρισης και αφετέρου θίγει εν μέρει την ιεραρχική κλίμακα. Η πολιτεία πρέπει να αναγνωρίσει και να άρει το πρόβλημα βρίσκοντας την κατάλληλη φόρμουλα, ώστε να αποκατασταθεί το προφανές δίκαιο.

6. Κατόπιν των παραπάνω η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας – ΕΣΠΕΛ, προκειμένου να αρθεί η εν λόγω αδικία, προτείνει την τροποποίηση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 91 του Ν. 3883/2010 (όπως ισχύει σήμερα) και ορίζει ότι: «Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου», αντικαθιστώντας με τηνεξής διατύπωση: «Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκτός των στελεχών που συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2015, για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2439/1996».

7. Ως αιτιολογική βάση της άνωθεν τροποποίησης τίθεται πρωτευόντως η αρχή της «αναλογικής» ισότητας, που πρέπει να διέπει το πλαίσιο της βαθμολογικής και σταδιοδρομικής εξέλιξης των αξιωματικών των ΕΔ, ιδίως εκείνων που από λόγους υγείας μεταπίπτουν σε Ειδικές Καταστάσεις, οι οποίοι, εκτός της απώλειας της υγείας τους, χάνουν και το δικαίωμα τόσο της βαθμολογικής όσο και της οικονομικής προαγωγής τους.

8. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

9. Εισηγητής θέματος, Ταμίας ΕΣΠΕΛ Σγος (ΥΑΔ) Κωνσταντίνος Γκουμότσιος τηλ. 6983507870

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                          -Ο-                                                                                                       -Ο-

                                                    Πρόεδρος                                                                                         Γεν. Γραμματέας

 

                                               Πέτρος Μούστος                                                                                    Απόστολος Θέος 

                                                   Ανχης (ΔΒ)                                                                                         Εσμίας (ΟΤΕΤΗ)

                                                 6936158679                                                                                            6977617429

 

 

Loading...

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πλατφόρμα Προνομίων

Πλατφόρμα Προνομίων

για τα μέλη των Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ

aitisi

Εδώ μπορείς να γίνεις μέλος

Πείτε μας τον προβληματισμός ή αναδείξτε ένα θέμα.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

Γίνεται μέλος στην Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας