ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  1.  Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν υπηρεσιακού εγγράφου της Π.Α γνωστοποιήθηκε ότι σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου 4607/19 (ΦΕΚ Α 65) τα εφάπαξ αναδρομικά ποσά άρθρων 10-15 του Νόμου 4575/2018 απαλλάσσονται ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης άρθρου 43α του Νόμου 4172/2013.
  1. Μέχρι την αποστολή νέων βεβαιώσεων αποδοχών στην ΑΑΔΕ και την έκδοση νέας διαταγής, συνιστάται η μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων (φορολογικού έτους 2018) από το υπόχρεο προσωπικό.
  1. Σε περίπτωση που κάποιο στέλεχος, έχει ήδη υποβάλει φορολογική δήλωση έτους 2018 πριν τη λήψη παρόντος, ενδέχεται να προβεί σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Εν λόγω υποχρέωση ή μη θα γνωρισθεί με νεωτέρα.

 

 

                                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

Ντιντιός Θωμάς

Σγός (ΤΤΗ)

6983509548

 

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Πράπας Αλέξανδρος

Αλχίας (ΠΒ)

6934065401