Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με μοναδικό σκοπό την εξασφάλιση της ευημερίας των μελών έχει προβεί με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στην Δημιουργία Τράπεζας της Αιμάς με την εγγραφή της στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών με αριθμό 14772, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Το αίμα είναι πολύτιμο αγαθό.
Οι μονάδες που θα συγκεντρωθούν θα είναι προς όφελος των Μελών της Ένωσης και των οικογενειών τους.