ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

(Ε.Σ.Π.Ε.Λ.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ε.Σ.Π.Ε.Λ.

 

Πρόεδρος: Σγός (ΤΤΗ) Θωμάς Ντιντιός

          

Αντιπρόεδρος: Σμιας (ΟΧΕΚ)  Ιωάννης Στεργιούλη   

 

Γενικός Γραμματέας:  Αλχίας (ΠΒ) Αλέξανδρος Πράπας

 

Ταμίας: Σμιας (ΟΑΣΤΥ) Πέτρος Μπαρμπέρης

          

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Τχης (ΔΒ) Πέτρος Μούστος   

 

Μέλος: Υπλγός (ΔΒ) Βλαστουδάκης Απόστολος 

 

Μέλος: Υπλγός (ΤΘ) Κυλινδρής Γεώργιος 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΝΤΙΝΤΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΡΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΥΠΣΓΟΣ (ΤΤΗ) ΑΛΧΙΑΣ (ΠΒ)

 

Loading...