ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ε.Σ.Π.Ε.Λ.

 

 Πρόεδρος: Σγός (ΤΤΗ) Θωμάς Ντιντιός
 Αντιπρόεδρος: Σμιας (ΟΧΕΚ)  Ιωάννης Στεργιούλης
 Γενικός Γραμματέας: Αλχίας (ΠΒ) Αλέξανδρος Πράπας
 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Τχης (ΔΒ) Πέτρος Μούστος
 Ταμίας: Σμιας (ΟΑΣΤΥ) Πέτρος Μπαρμπέρης
 Μέλος: Λγός (ΔΒ) Βλαστουδάκης Απόστολος 
 Μέλος: Ανθστής Ιωάννης Ξανθόπουλος 

 

 

Loading...